سلام من شری هستم یـه زنپوش قدم 175 و 65 سفیدم شیو مـیکنم لباس زنونـه هم کامل مـیپوشم با آرایش و پوستیژ

یـه دوست پسر دارم بـه اسم مرتضا کـه متاهل هستش اما من بیشتر از زنش بهش لذت مـیدم چون اون عشقبازی بلد نیست اولین بار هم خودش کونمو باز کرد یک ساله با همـیم ای دونفره زیـاد داشتم گروهی هم 3 بار داشتیم این قصه یکی از اون ای گروهیـه …

***

حدود 2 ماه پیش تنـها بودم کـه هوس کیر کردم دوماه بود نمـیشد بای باشم زنگ زدم بـه مرتضا گفت باشـه یـه سوپرایزم برات دارم گفتم چی گفت یـه نفر با کیر کلفت گفتم جوووون بیـارش به منظور فردا صبح قرار گذاشتیم شبش من تموم موهای تنمو زدم با پودر موبر بعدشم یـه لوسیون نرم کننده و معطر بـه تنم ردم و خوابیدم صبح سریع دوش گرفتم و شروع کردم بـه ارایش یـه ست و مشکی پوشیدم هام توی دست قشنگ جا مـیشـه با یـه بند جوراب مشکی و جوراب شیشـه ای بالای زانو مشکی یـه صندل پولک دوزی با یـه عینک سیـاه افتابی و پوستیژ مشکی و یـه پیراهن بندیربالای زانو گیپور من توی اولین همـیشـه عینک دودی مـی کـه بیرون شناخته نشم

حدود ساعت 11 مرتضا با اون دوستش کـه از یـه شـهر نزدیک اومده بود رسیدن اسمش ارش بود با هم دست دادیم و اون دستمو بوسید یـه سیگار کشیدم و با پاهام رونشو مالیدم که تا رسیدم بـه شلوارش مرتضا مث همـیشـه عرق کرده بود جفتشونو فرستادم حموم و خودم درون حموم باز گذاشتم و نگاشون کردم کیر مرتضا جونم خواب بودش یـه 15 سانتی مـیشـه کلفتیشم خوبه ولی بعد از 5 ماه تونست کونمو ه اونم با ژل بی حسی الانشم هر بار ژل مـیزنـه ولی مال ارش کلفت بود و درازتر واااااو دلم مـیخواست براش ساک برنم و سر گنده کیرشو بمکم اونا توی حموم داشتن همو مـی چون مرتضا بدش نمـیاد را هم امتحان کنـه من خودم دوبار کردمش ولی دیگه نـه چون با مرد دوست دارم فقط مفعول باشم وقتی اومدن بیرون منپیراهنمو درون آورده بودم و نشسته بودم آرش یـه جووون گفت و اومد زبونشو کرد توی نافم منم از روی مو مـیمالیدم

با دست اشاره کردم کـه مرتضا بیـاد و کیرشو کردم توی دهنم ازش همـینطوری منو مـیلیسید و بالا مـیومد و یـهو کیر داغشو کـه بزرگتر مـیشدو روی شکمم حس کردم لرزیدم ارش یـه جون گفت و از بالای های سفیدمو مـیلیسید مرتضا هم توی دهنم تلمبه مـیزد منم کیر ارش مـیمالیدم اوووووف چه حس خوبی بودش کونم نبضش تند مـیزد درست یـه حالتی مثل ارضا شدن این حال و دوست داشتم مرتضا کم کم شروع بـه خوردتنم کرد برگشتم روی صندلی داگی شدم مرتضا مو مـیلیسد کـه زیر بند نازک شرت نبضش مـیزد ارش هم با کیرش جلوم وایساده بودو سر کیرشو مـیمالید بـه صورتم بـه مرتضا گفتم دوست داری زنت کیر یـه مرد دیگه رو ساک بزنـه اره با توام چه کیر کلفتی برام اوردی اوووووف مـیخوام جرم بدی ارش جلوی مرتضا پاره ام کنی واااااو اون زنتم کاش بودش مرتضا کوسشو مـیمالید جلوی ارش جووووون

هردوشون حشری شده بودن مرتضا دیگه زبونش توی م بود و از عطر اسپری رکسونا زنونـه لذت مـیبرد کونمو قبلش خالی کرده بودم ارش وحشسیـانـه توی دهنم تلمبه مـیزد و کیرش خیستر مـیشد مرتضا از زیر بغلم هامو مـیمالید و کیر لیزش بـه م مالیده مـیشد ارش هم کیرشو بـه لبم مـیمالید ازش خواستم بـه سر کیرش شکلات صبحانـه رومـیزو بماله و بعدش منم کیرشومـیزدم دیگه دادش درون اومده بود از مرتضا خواستم با انگشت کونمو باز کنـه و اونم ژل ریخت روی مو خیلی زود با سه که تا انگشت مشغول شد وقتی م کمـی بی حس شد دیگه اماده بود م اول خواستم مرتضا ه منو که تا برای کیر کلفت ارش یکمـی باز تر شم یـه سک براش زدم و کیر لیزشو گذاش روی م دوباره کیر ارش کردم توی دهنم و مرتضا اروم کیرشووتا ته هل داد وقتی شکم داغش بـه کمرم خورد از زیـاد لرزیدم و ناله کردم ازش هم کیرشو که تا ته کرد توی حلقم عق زدم و بلند داد زدم جووون دوتا کیر مـیخوان منو بگان  اوووووف مـیخواااااام .خلاصه اونقدر منو کـه کاملا بـه گا رفتم…
ادامـه دارد

. پسر زنپوش ایرانی . پسر زنپوش ایرانی : پسر زنپوش ایرانی ، پسر زنپوش ایرانی
[شری زنپوش و ‌های وحشی – داستان ی | صد داستان ی پسر زنپوش ایرانی]

نویسنده و منبع: ادمین | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 22:36:00 +0000